Rookie Ride Informationsmöte 2016-03-25

På Långfredagen den 25/3 hade Frasse bjudit in till informationsmöte om Ironbuttkörningar. Många kom och lyssnade och säkert blir det några som satsar på en körning.